Vad är en zippad (komprimerad) fil?

Komprimerade filer = Zip-filer.

Det är många användare som som får komprimerade filer, Zip-filer, som bifogade filer och inte riktigt vet hur de ska hantera denna typ av fil. En zip-fil ser ut som en vanlig mapp med en dragkedja.

Icke komprimerad och komprimerad mapp.
Icke komprimerad och komprimerad mapp.

Vad är en komprimerad fil?

Man kan väl likna en komprimerad fil vid en portfölj som du lägger ner dokumentmappar och lösa dokument i sedan drar du igen dragkedjan. Det du har nu är bara en portfölj som är försluten och lätt att transportera. När du zippar filer eller mappar så komprimeras filerna en aning för att minska storleken. Alltså när du har zippat en mapp eller flera dokument till en Zip-fil så har du nu en enda fil som är mindre i storlek än de lösa filerna och mapparna skulle har varit. En annan anledning till att skicka filer i komprimerat format är om det rör sig om filer med makro (körbara skript) eller om man skickar en annan körbar fil, t.ex. en EXE-fil. Antivirusprogrammen släpper inte igenom en sådan fil om den inte kommer komprimerad som zip. Man kan skydda komprimerade filer med lösenord vilket gör det säkrare att skicka filerna över Internet.

Så här extraherar du en zip-fil

Om det rör sig om en enkel zip-fil så räcker det med att högerklicka på filen och välja ”Extrahera här” i snabbmenyn. Om du har fått filen bifogad i ett mail bör du spara ner den på din hårddisk innan du försöker att extrahera filerna. Går det inte att extrahera med Windows inbyggda hantering för komprimerade filer så har du fått en annan typ av komprimerad fil. Då kan det krävas ett program för just den typen av fil. WinRAR tar flera olika typer av komprimerade filer, 7-Zip är ett annat bra program som tar flera filtyper. Den som höll på med datorer när vi hade Windows 98 kommer säkert ihåg WinZip som fortfarande finns kvar.

WinZip
WinZip

Skapa en komprimerad fil.

Att skapa en komprimerad fil är jättelätt. Vad man gör är helt enkelt att markera de filer som man vill ha i filen genom att klicka på dem. Vill man ha flera filer så håll ner CTRL-tangenten på skrivbordet och klicka på de filer som ska ingå i Zip-filen. Högerklicka sedan på en av de markerade filerna och välj Skicka till – Komprimerad mapp, i snabbmenyn. Detta skapar en Zip-fil med de markerade filerna. Originalfilerna ligger kvar orörda.