Technilab Dataräddning – en värdefull samarbetspartner till Nordwaystore i Oskarshamn

Inte så sällan dyker de upp här hos oss, hårddiskarna som vi inte kan rädda data ifrån med de medel vi har till hands. När det händer skickar vi diskarna till Technilab Dataräddning. Technilab utför dataräddning med avancerad teknik för rekonstruktion och återskapning av data från kraschade och fysiskt skadade hårddiskar, samt andra media där dina värdefulla data inte längre går att komma åt. De har hjälpt många av våra kunder få tillbaka värdefulla data så vi vill ge dem ett omnämnande här i bloggen.

Vi fick tillbaka lite information om hårddiskar som vi gärna vill dela med oss till er kunder.

”De kraschade hårddiskar som kommer in är allt ifrån helt nya till väldigt gamla. Alla hårddiskar har en begränsad livslängd och frågan är inte om den kommer att krascha, utan när. Det kan ske helt plötsligt utan förvarning redan när hårddisken är ny eller efter väldigt många år. Man vet inte.

Hantera den externa hårddisken försiktigt

Den i särklass vanligaste orsaken till att externa hårddiskar kraschar är att de utsätts för stötar och slag. En liten stöt kan medföra att det blir skador, men att hårddisken inte går sönder genast, det kanske visar sig efter ett tag. Flytta eller lyft därför aldrig hårddisken när den är igång. Vänta till den har stannat. Var försiktig när USB-kabeln kopplas loss från hårddisken.

Till sist! För att undvika att filsystemskador ska alltid säker frånkoppling/utmatning av hårddisken göras innan den kopplas loss från datorn. Om inte det görs kan den data som inte har hunnit skrivas till hårddisken gå förlorad. Detta kan medföra att filsystemet skadas. Det går också att stänga av datorn och sedan koppla från hårddisken.” – Technilab AB

Är du intresserad av att veta mer om Technilab Dataräddning så besök deras hemsida på: https://www.technilab.se/.

Om du har en hårddisk som du misstänker är trasig kan du lämna in den till oss på Nordway Store i Oskarshamn. Vi tar oss en titt på disken och gör vi bedömningen att data inte kan räddas med de medel vi har till hands så skickar vi den till Technilab för bedömning. De återkommer sedan med en rapport över vad som är fel och vad som kan göras samt vad det kostar. Du som kund får sedan ta ställning till om du vill göra återställningen. Endast lyckade räddningar debiteras. Felsökningen är kostnadsfri hos Technilab. Fraktkostnader och administrativa avgifter debiteras.

Om man har en defekt hårddisk som man vill få ut data ifrån är det väldigt viktigt att man inte gör för mycket med den. Ta t.ex. inte isär den hemma för det kan innebära att den inte alls kan räddas. Gör så lite som möjligt.

 

Interiör hårddisk