Så här ställer du in samma mapp vy för olika filtyper.

Utforskaren i Windows 10

I Windows utforskare kan du ställa in hur du vill visa filerna i dina mappar. Detta gör man under fliken Visa i segmentet Layout. Du ställer in hur ikonerna ska visas och hur mycket information du vill visa. Det är inte helt ovanligt att man har olika visningslägen för olika mappar. Det kan faktiskt vara en fördel beroende på vad man har lagrat i mappen och hur mycket filer som mappen innehåller. Är det textdokument vill man kanske se en mer detaljerad lista medans man med bilder kanske vill se en liten miniatyr på bilden. Är man ni lite petig och vill att alla mapparna ska se ut på samma sätt går det att ställa in utan att behöva gå igenom datorns alla mappar. Jag vill förtydliga att du ställer in visningsläge för en viss typ av fil. Så ställer du in en mapp med bilder på ett visst sätt så kommer alla mapparna med bilder i datorn visas på det här sättet, o.s.v.

Mappvyer
Mappvyer

Så här gör du:

 1. Öppna en mapp och välj det visningsläge du vill använda för alla mapparna, testa dig fram till du hittar det läge som är mest praktiskt för dig. Du kan välja mellan följande lägen:
  1. Extra Stora ikoner
  2. Medelstora ikoner
  3. Lista
  4. Stora ikoner
  5. Små ikoner
  6. Detaljerad lista
  7. Sammanfattning
  8. Innehåll
 2. Under fliken visa längst till höger hittar du knappen Alternativ. Det för dig till dialogrutan Mappalternativ.
 3. I dialogrutan Mappalternativ går du till fliken Visning.
 4. Överst hittar du mappvyer och inställningen Använd i alla mappar.