Profilen i datorn – Vad är det?

Användarprofiler

När man skapar en användare i Windows så skapas det en egen uppsättning av mapparna Bilder, Dokument, Hämtade filer, Video, Musik, Favoriter och Skrivbord, för den användaren. På så sätt kan varje användare ha sina egna bakgrundsbilder och genvägar på skrivbordet och man behöver inte blanda ihop sina dokument med övriga användare av datorn. När vi hjälper en kund att ta backup på en dator så är det i första hand de här mapparna som vi sparar. Varje användare får alltså en egen profil i datorn. Användarprofilerna hittar du under C:\Användare(Users). Som du ser i exemplet nedan ingår även OneDrive mappen i användarens profil. Om man har klienten för Dropbox eller Google drive installerad så ligger den lokala Dropbox-mappen och Google drive-mappen här.

Exempel på mapparna i en användarprofil.
Exempel på mapparna i en användarprofil.

Ordning och reda!

Spara alltid dina filer i profilmapparna. Gör helst inte mappar direkt under C: och spara dina filer där. Det gör inget för funktionen i ditt system, men det blir rörigt och det är lätt att missa vid en eventuell backup. Nu vet vi att det kan hamna lite hur som helst på diskarna så vi kontrollerar alltid hela disken när vi sparar filer åt kunden.

En del datorer har 2 diskar eller en disk som är delad i två delar (partitioner). Har man en sekundär disk eller lagringspartition så kan man naturligtvis skapa mappar och spara hur man vill på denna men inte på systemdisken (C:).