Praktisk filhantering

Det är viktigt att veta hur man flyttar och kopierar filer på datorn, vilket kan vara ganska svårt om man inte riktigt vet vad som är vad i datorn. Det finns olika sätt att flytta och kopiera filer och mappar. Man kan använda sig av Drag och släpp metoden. Man kan använda snabbmenyn och ett tredje alternativ är s.k. kortkommandon. Det fjärde sättet är att flytta och kopiera via Start-fliken i Utforskaren.

Markera filer och mappar.

Innan vi går in på hur man kopierar och flyttar ska vi titta på hur man markerar filer och mappar. Det är viktigt eftersom alla filer och mappar som ska flyttas först måste vara markerade. Om man inte markerar filerna vet inte datorn vilka filer som ska flyttas/kopieras. Man markerar en fil eller mapp genom att klicka på den en gång så att den blir färgmarkerad. När filen/mappen är markerad kan du ge kommandon som flytta eller kopiera.
Om du vill markera filer/mappar som ligger i rad:
Klicka på den första filen/mappen så att den blir markerad. Håll ner Skift-tangenten på tangentbordet och klicka sedan på den sista filen/mappen i sekvensen du vill markera. Alla mappar från den första till den sista blir markerad.
Om du vill markera filer/mappar som inte ligger i rad:
Klicka på den första filen/mappen så att den blir markerad. Håll ner CTRL-tangenten på tangentbordet och klicka på de filer/mappar som du vill markera.
Om du vill markera alla filer/mappar i en mapp eller på en disk:
Klicka på den första filen/mappen så att den blir markerad. På tangentbordet trycker du sedan ner CTRL-tangenten + A-tangenten. CTRL+A = markera allt.
Markera filer med hjälp av kryssrutor:
En nyhet i Windows 8, 8.1 och 10 är att man kan aktivera s.k. kryssrutor vid varje fil- och mappikon. För att aktivera kryssrutor går du till fliken Visa i Utforskaren, bocka i kommandot Kryssrutor för objekt. Nu kommer varje fil och mapp få en lite kryssryta till vänster om sig som du lätt bockar i för att markera objektet.

Flytta och kopiera filer/mappar

Det här är de fyra sätten att ge kommando för flytta/kopiera. Vi förutsätter att vi nu har markerat filerna/mapparna vi vill hantera.

 1. Drag- och Släpp-metoden:
  När du markerat, peka på markeringen med pilen och håll nere vänster musknapp på musen, dra sedan filerna till den nya mappen. Om du använder dra- och släpp-metoden och flyttar filer mellan olika mappar på samma disk/enhet, så kommer filerna att flyttas från den ena mappen till den andra. Om du drar filerna till en annan enhet, t.ex. från hårddisken till en USB-enhet så kopieras de. Det innebär att de inte försvinner från den ursprungliga platsen.
 2. Snabbmenyn:
  När man högerklickar i Windows så får man alltid fram en s.k. snabbmeny med tillgängliga kommandon. I menyn finns även kommandon för Flytta, Kopiera och Klistra In. Så om du har markerat filerna som du ska hantera så högerklickar du på markeringen, sedan väljer du kommandot flytta eller kopiera beroende på vad du vill göra. Nu hamnar filen/mappen i datorns Urklippsminne. Där ligger det kvar tills du har klistrat in det på det nya stället eller valt att ge datorn ett nytt flytta/kopiera-kommando. Nu går du in på den mapp eller enhet där du vill placera dina filer. Högerklicka i mappen eller i enheten och välj Klistra in i snabbmenyn.
 3. Använda kortkommandon.
  Det finns s.k. kortkommandon för klipp ut, kopiera och klistra in.
  CTRL + X = Klipp ut
  CTRL + C = Kopiera
  CTRL + V = Klistra in
  När du har markera de filer du vil hantera så tryck den tangentbordskombination som du vill använda. T.ex. CTRL + C för att kopiera filerna. Sedan öppnar du den mapp eller enhet som du vill kopiera till och så trycker du CTRL + V på tangentbordet för att klistra in filerna.
 4. Fliken Start.
  Sedan lanseringen av den nya Utforskaren i Windows 8 har vi möjligheten att använda kommandona Flytta, Kopiera och Klistra in via fliken Start i Utforskaren. Det innebär att du helt enkelt börjar med att markera de filer och mappar som du vill flytta eller kopiera, sedan klickar du på Klipp ut om du vill flytta dem eller Kopiera om du vill kopiera dem till det ett annat ställe.