Mac – Välja startdisk vid uppstart

Så här väljer du startdisk på en Mac!

  1. Tryck på Power-knappen.
  2. Håll in Alt-tangenten.
  3. Efter en stund visas de inkopplade enheterna och du kan välja den du vill starta ifrån.

Du kan installera Mac OS X på en USB-disk och starta på den. Kan vara bra att ha en extra disk med Mac OS X installerat på om något skulle hända med installationen på datorn. Det är enkelt att ta backup på den interna disken om du kan boota upp på en extern disk.