Google Drive – Office Online från Google.

Google Drive!

I den förra Datorskolan pratade jag om Microsoft Office i molnet. Den här gången ska jag prata om Googles motsvarighet Google Drive. Precis som Microsoft har sin molnlagring OneDrive har Google sin Google Drive. I Google Drive finns möjligheten att skapa dokument i form av text,kalkyl, presentationer, formulär och teckningar. Det finns alltså en redigerare för varje typ av dokument. Om du inte har något office i din dator kan du ladda upp dokumentet i din Drive, öppna och redigera det i webbläsaren.

Komma igång!

Om du vill skaffa dig en Google Drive måste du först registrera ett Google-konto. Det kan du göra på www.google.se. Du kan använda en befintlig e-postadress men även skaffa en Gmail. Har du redan en Gmail så har du ett Google-konto.

Skapa nytt!

För att komma in i Googles office så måste du logga in på ditt Google-konto. Sedan väljer du Drive i menyn. När du kommer in i Drive ser du dina mappar och dina befintliga filer. Man kan säga att det är din hårddisk i molnet. Längst upp till vänster hittar du en blå knapp benämnd Nytt. Den klickar du på för att skapa ett nytt dokument. Du väljer där vilken typ av dokument du vill skapa.

Redigeraren

Googles redigerare är lite mer av den gamla skolan i layouten. Den har ett traditionellt verktygsfält med de vanligaste funktionerna och resterande ligger under vanliga menyer. Precis som i de äldre versionerna av Microsoft Office, 2003 och bakåt.

Den nya dokumentet sparas automatiskt när du döper det. Det gör du genom att ändra Namnlöst dokument till det du vill döpa det till. Alla ändringar som sedan görs sparas automatiskt.

Jag upplever att arbetet med bilder i ett dokument är något bättre i Googles redigerare än vad det är i Microsoft Office Online.

Kommentera och dela dokument med andra.

Om du jobbar i ett projekt där ni i gruppen arbetar med samma dokument är Google Drive idealiskt. Man kan nämligen dela sina dokument med sina kollegor. Infoga kommentarer till medarbetare. Man kan till och med jobba med samma dokument samtidigt.