Frigör utrymme på hårddisken – Med Windows diskrensning!

Dialogrutan Diskrensning
Dialogrutan Diskrensning

Du kan frigöra en hel del utrymme på din hårddisk genom att genomföra en diskrensning. Du hittar systemverktyget här:

  • Windows 7: START- Alla Program-Tillbehör-Systemverktyg-Diskrensning.
  • Windows 10: START – A – Administrationsverktyg för Windows – Diskrensning.

Diskrensningsverktygen skannar efter filer som kan tas bort.  När den har sökt färdigt tryck på Rensa Systemfiler. Windows skannar igen efter systemfiler som kan tas bort. När maskinen har hittat filer, markera i kryssrutorna vilka som ska tas bort. Det är ingen fara att rensa disken med Windows egna diskrensningsverktyg.