Använd RUT-Avdraget för it-tjänster i hemmet!

rut-avdrag

Hösten stora grej är beslutet att utvidga RUT-avdraget till att innefatta även IT-tjänster I hemmet. Ett stort framsteg för att ge den ökade användningen av datorer i hemmen en knuff framåt. Vi har självklart registrerat oss som RUT leverantörer och tänkt igenom tjänster som kan vara aktuella, och står nu redo att ta emot era önskemål om RUT tjänster på er IT-miljö.

RUT-avdraget innebär 50% av arbetskostnaden för upp till 25 000kr/år för den som inte fyllt 65år.

Är man över 65år är totalbeloppet 50 000kr/år.

Här är de arbeten som innefattas och som utförda efter 1augusti faller innom ramen för RUT-avdraget:

  • Reparation-Installation-Service
  • Data- och IT-utrustning, till exempel persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smart telefoner och spelkonsoler.
  • Kringutrustning som stödjer data- och IT-utrustningen och som är sammankopplade med dessa, till exempel skrivare, skannrar.
  • Dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens IT-utrustning och som kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation, till exempel modem, routrar, fiber- och nätverkskablar samt trådlös-utrustning
  • Enklare rådgivning, och handledning som ges i samband med ovanstående arbete.

Mera Info på skatteverket!

http://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete/villkorforattfarutavdrag.4.3810a01c150939e893f2b9d.html